17/04/2016

Любопитно

Знаете ли,че най-много топлина от дома се губи през прозорците?

Zaguba na toplina

Както може да видите от графиката , загубата на топлина от дома е най-голяма през прозорците, средно 36 %.Следват стените, със загуба от 30%.През покрива се губаят 24 %, а през пода едва 9%.
Независимо от вида на сградата, прозорците остават най-големият “крадец” на топлина. За да подобрите енергийната ефективност в жилището си , на първо място заложете на смяна на дограмата.Това ще доведе до средно 30 % намаляване на разходите за енергия. Факт е,че всяка сграда е различна по своята структура. При тухлените къщи, загубите през външните стени са по-големи от тези в панелно жилище, въпреки че тухлената стена е с поне четири пъти по-добри топлоизолационни качества спрямо бетонната. Причината е, че при панелните и по-принцип многофамилните жилища, нямаме четири външни стени за жилище, както е при еднофамилните къщи. Аналогично загубите през прозорците, ще зависят процентно от степента на остъкление на външните стени: така за панелно жилище с една външна стена (50% от площта, на която е прозорци), те могат да достигнат до 60% от общите загубите. При еднофамилните жилища обикновено прозорците не са така големи и загубите през тях са около 20-30%.