12/05/2016

Рекламации

 

Съгласно чл.52, ал.1, т.7 от Закона за защита на потребителите – Всеки потребител има право да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана, с изключение на случаите по чл. 55, ал. 2.

Клиентът има право да се откаже от поръчаната стока, след нейното получаване и заплащане, когато:

– полученият продукт има съществен скрит дефект. Клиентът може да направи рекламация до 48 часа след получаването му.

– стоката е повредена при транспортирането й до дома на клиента.

– не са спазени предварително обявените за доставка срокове.

– ако не са спазени условията на чл. 54 от ЗЗП

– има несъответствие между поръчаната и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката. Замяната се извършва след като се извърши оглед на стоката и се установи действителното й несъответствие.

В тези случаи клиентът има право да поиска връщане на стоката и възстановяване на заплатената за нея цена. Срокът на заявената рекламация започва да тече от момента на заявяването й.

Клиентът може да се откаже от закупената стока в 14 дневен срок от закупуването й при условие че:

– заплати всички разходи по доставката и връщането й на фирмата.

– стоката е в пълна окомплектовка и в добър търговски вид

– представи необходимата документация

Телефон за рекламация: 0898531589

 

Начало                                                                                                                                                                                                                 Контакти